Topplederkommunikasjon

Toppleder legges merke til

Alt toppleder sier og gjør legges merke til. Det gjelder spesielt det toppleder sier og gjør på TV, i avisen, fra talerstolen eller web-TV.

Slike anledninger er gode muligheter til å vise hva du faktisk er laget av, og gode muligheter til å nå forretningsmessige mål.

 

For

  • Norske/utenlandske toppledere eller styreledere i norske eller internasjonale børsnoterte virksomheter
  • Norske/utenlandske toppledere eller styreledere i norske eller internasjonale virksomheter i privat eie
  • Toppledere i offentlig sektor
  • Statsråder, partiledere

 

Hensikt

Målet er å gi lederen systematisk kommunikasjonstrening som går rett til kjernen av det som er behovet – enten det er TV-intervjuer, presentasjoner, taler, debatter eller pressekonferanser. Executive Communication Support skal:

  • Forbedre lederens evne til å kommunisere
  • Bruke minst mulig av lederens tid
  • Støtte lederen og staben ved akutte kommunikasjonsutfordringer

Vi starter med en innledende sjekk for å finne ut hva lederen kan, hva som skal jobbes videre med, og hvilke kommunikasjonssituasjoner som lederen har størst behov for å perfeksjonere. Deretter følger en gjennomgang av prosedyrene for forberedelse av toppleder. Funnene legges fram med et skreddersydd program som møter lederens ønsker og behov både hva gjelder trening og eventuelt andre tiltak. Etter at treningsprogrammet er avsluttet anbefaler vi et vedlikeholdsprogram.

Av hensyn til lederens tid er det ofte hensiktsmessig å overvære foredrag/analysere opptredener i media i sanntid eller i opptak. Funnene analyseres, og presenteres deretter samlet for leder og eller stab.

 

Støtte ved saker

Ved kriser, saker i media, kvartalspresentasjoner, viktige taler og presentasjoner hjelper vi styreleder og toppleder i å lykkes i sin kommunikasjon. Talk kan bistå i en begrenset del av forberedelsene eller ta ansvar for å holde i hele prosessen fra A til Å.

 

Kontakt

Arbeidende styreleder Jon Sæverud Haddal er ansvarlig for Executive Communication Support og kan kontaktes om topplederprogrammet på tlf 92 02 55 25 eller på epost

BOOK NÅ RING