_MG_4930b

Sertifiserte talspersoner vet hva de snakker om

Sertifiserte talspersoner

 • De vet hva de må gjøre for å være et interessant og levende intervjuobjekt
 • De vet hva de må gjøre for å framstå ett hundre prosent troverdig
 • De vippes ikke av pinnen i et TV-studio
 • De vippes ikke av pinnen i et revolverintervju
 • De vet hvordan de faktisk kan stille forberedt, også når de ikke har tid til å forberede deg
 • De har teknikker som gjør at de alltid slipper til i intervjuet
 • De vet hvordan de kan kontrollere det de siteres på i den ferdige saken
 • De siteres bare på det de planla å bli sitert på
 • De siteres aldri på noe de ikke planla å bli sitert på
 • De vet hvordan de kan lage formuleringer som er så gode at de både huskes, brukes i media og refereres til av andre
 • De vet hva de skal si også når de ikke vet svaret på spørsmålet
 • De kan svarene på de 50 mest kinkige spørsmålene en toppsjef og talsperson kan få i løpet av karrieren
 • De behersker en metode for å målstyre kommunikasjon
 • De kan dokumentere for overordnede at kommunikasjonen er målstyrt

Prosessen

 • Del  1 Framstå 100 % troverdig på TV 
  • Negative saker: Her gir vi oss ikke før du framstår ett hundre prosent troverdig.
  • Positive/nøytrale saker: Framstå som et levende og interessant intervjuobjekt.
  • “Hemmeligheten” går ut på å matche riktig teknikk med riktig person, slik at vi kan forsterke de delene i din personlighet som gjør at du framstår best. Vi har et arsenal av teknikker for å få til dette. Dette gjøre normalt på en halv dag, men i enkelte tilfeller vil det ta lenger tid.
 • Del  2 Teknikker for å få budskapet på
 • Del  3 De 50 av de vanskeligste spørsmålene en talsperson kan få
 • Del  4 Riktige forberedelser
  • Teknikker for å stille godt forberedt,
  • En metode for å målstyre kommunikasjon
  • Hurtigforeberedelse. Teknikker for å forberede seg på sekunder
  • En metode for å lage formuleringer som er så gode at de både huskes, brukes i media og refereres til av andre.
 • Del  5 Intervjutypene (nett/radio/TV/print)
  • Den første telefonen fra journalisten
  • Det klassiske intervjuet
  • Nyhetsintervjuet
  • Direkteintervjuet
  • Revolverintervjuet
  • Linkintervjuet
  • Munnkurvintervjuet
 • Del  6 Stemmebruk
 • Del  7 Øvrig nonverbale teknikker
 • Del  8 Spesialteknikker under intervjuet
 • Del  9 Debatt (Nivå 2) 
 • Del 10 Målstyring (Nivå 2) 

 

Filosofi

Vi tilpasser oss deg: Poenget er å identifisere og sette sammen naturlige teknikker som passer din måte å opptre og kommunisere på. Deretter trener vi på teknikkene til de blir ”en del av ditt DNA” – det vil si fram til du bruker teknikkene enkelt og naturlig.

Måling: Ditt nivå måles løpende mot en database med 64 velprøvde teknikker. Disse vektes ulikt. Du sertifiseres som profesjonell talsperson skjer når du passerer 325 poeng.

Garanti: Vi gir deg all den medietreningen du trenger for å komme opp på det nivået du ønsker å være på – og vi slipper deg ikke før du er der du skal være. Så lenge du møter opp, er prisen fast – uansett hvor mye trening du trenger før du sertifiseres.

Om de 50 vanskeligste spørsmålene: I løpet av karrieren må en talsperson regne med å få noen spørsmål som så til de grader er viktigere enn de fleste andre. Når denne typen spørsmål kommer, koker det ned til om talspersonen svarer godt eller ikke. I Talk samler vi på kinkige spørsmål og gode svar. Dette får du tilgang til via StatementBank.

Om Talk: Over en periode på 20 år har våre instruktører kartlagt og systematisert teknikker som fungerer, og medietrent ca. 4200 personer. Siden 1992 har vi samlet teknikker som brukes av de beste for å lære dem bort til dem som allerede er blant de beste eller ønsker å bli det.

Sertifisering passer ikke alle:  Vi anbefaler annen type trening og perfeksjonering for enkelte talspersoner. Dette gjelder særlig talspersoner som har en mer intuitiv tilnærming til talspersonsrollen, men også enkelte andre grupper. Kontakt oss gjerne. Dersom du er typen som ønsker å lære ”alt” og mestre “alle” teknikkene kan sertifisering definitivt være aktuelt.

 

Erfarne talspersoner

Etter mange år som talsperson med mye mediekontakt mestrer du talspersonsrollen. Vår erfaring er at:

 • Erfarne talspersoner får mange tilbakemeldinger på jobben de gjør.
 • De aller fleste tilbakemeldingene er av liten eller ingen verdi for å bli en bedre talsperson.
 • Etter noen år legger de fleste til seg uvaner som man ofte ikke er klar over.
 • Erfarne talspersoner kan ha stor glede av å gå gjennom vårt arkiv for å plukke opp grep og teknikker som andre (av de beste) talspersonene benytter.

 

Talk tilbyr

 • Avansert medietrening for å perfeksjonere spesifikke teknikker eller intervjutyper
 • Rådgiving
 • Rådgivere i beredskap
 • Gjennomgang av mer enn 50 teknikker som brukes av Norges beste talspersoner
 • Faglig oppdatering
 • Detaljert evaluering av det du gjør i media

BOOK NÅ RING