Klippekort

Klippekort (rammeavtale) ble innført fordi det er vanskelig på forhånd å vite om en person trenger å trenes i 1 x 3 timer eller 10 x 3 timer for å komme opp på det nivået som er ønsket.

Slik virker klippekortet:

  • Kjøp et klippekort/rammeavtale (fra NOK 50.000)
  • Vi legger automatisk på rabatter etter størrelse på avtalen, hvor mye som skal gjøres i år, og om beløpet forskuddsbetales eller ikke
  • Nå kan du handle alle typer tjenester fra Talk

Fordeler

  • Store rabatter og Talks beste priser
  • Gunstig dersom noen trenger mer trening enn andre
  • Gunstig om det dukker opp saker der du ønsker noen timer rådgiving
  • Gunstig om det plutselig dukker opp et behov du trenger bistand til
  • Lett å endre planlagt program dersom dine behov endres i løpet av året
  • Lett å flytte det som ikke er brukt i år til neste år
  • Lett å budsjettere med. Det er bare ett tall å forholde seg til, og det avtales på forhånd.

En konverteringsavgift beregnes for moduler som flyttes fra et år til et annet