50tech

For å bli god må man vite hvilket nivå man er på i dag. I tillegg må man vite eksakt hvor forbedringspotensialet ligger. Begge deler kommer tydelig fram i profilen.

Kommunikasjonsprofilen måler deg på inntil 50 ferdigheter innen medietrening. Ingen har behov for å lære så mange ferdigheter. Poenget er at med mer enn 50 ulike ferdigheter TILGJENGELIG er sannsynligheten høy for vi finner en eller flere som virkelig får deg til å prestere. Man kan komme langt ved å mestre noen få, men viktige ferdigheter.

Her finner du dine “triggere” - det som får deg til å prestere maksimalt

Alt du trenger å huske før et viktig intervju eller fordrag ligger i profilen.

Profilen gjør deg selvhjulpen fordi de tingene som får deg til å prestere ligger der.

Se eksakt hvor godt du mestrer hver ferdighet. Vi gir poeng fra 1 til 5 på hver ferdighet. Du kan derfor selv se hvor godt rustet du er i forhold til den medieutfordringen du ønsker å bli god i. Ferdighetene vektes etter viktighet.

Fordi vi måler hver ferdighet og summerer opp dine poeng kan vi løfte deg opp til det nivået du trenger å være på. Men hvilket nivå er det? Det avhenger av din funksjon, bransje og hvor mye medietrykk som påregnes. Noen eksempler: 180 poeng holder lenge for å selge inn saker til media. Profesjonelle talspersoner med mye negativt medietrykk bør ligge på minimum 325 poeng. De fleste ledere bør ligge på 297 poeng. Eksperter/fagfolk bør ligge på 237 poeng eller mer.

Sikre at alle kommer opp på riktig nivå. Sammen kan vi definere et ønsket nivå per medarbeider/funksjon/  avdeling. For eksempel kan det være ønskelig at talspersoner har minimum 325 poeng, ledere 250 poeng og eksperter 200 poeng. Så kan man trene disse opp til det nivået de skal være på. Det er målbart. Og konkret.